Nažalost, moramo odgoditi prvi Zadar Maker Faire planiran za travanj.

Na novom datumu radimo u suradnji s drugim partnerima koji su uključeni u Makers Week Zadar, uključujući Grad Zadar, organizaciju Vulca i Inovacije u obrazovanju, ali i druge Maker Faire producente u regiji.

Poziv za makere ostavit ćemo otvoren i pozivamo sve da se prijave.